Text
Text
Text જ્ઞાન સપ્તાહ

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓ કચેરી દ્વારા લેવામા આવતી પરીક્ષાઓ

આમારા વિશે
કેમેરાની આંખે કચેરી
કર્મચારીગણ
કામગીરીઓ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓની યાદી
કચેરી દ્વારા લેવામા આવતી પરીક્ષાઓ
રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
રાજય એવોર્ડ વિજેતાની યાદી
 
ક્રમ પરીક્ષાનું નામ સમયગાળો
1 સૈનિક સ્કુલ પ્રવેશ પરીક્ષા (બાલાછડી) જાન્યુઆરી
2 નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી
3 ગૌણસેવા પસંદગી મંડળ ફેબ્રુઆરી
4 પ્રખરતા શોધ કસોટી ફેબ્રુઆરી
5 એ.ટી.ડી. માર્ચ
6 એસ.એસ.સી/એચ.એસ.સી માર્ચ/એપ્રિલ
7 ગુજકેટ એપ્રિલ
8 સી.પી.એડ્ર/ડી.પી.એડ્ર એપ્રિલ
9 પી.ટી.સી. પ્રથમ/દ્રિતિય એપ્રિલ/મે
10 ચિત્રકામ પરેક્ષા (પ્રાથમિક/માધ્યમિક કક્ષા) ઓકટોબર
11 સ્કોપ પરીક્ષા દર ત્રણ માસે
12 એન.ટી.એસ./એન.એમ.એમ.એસ. નવેમ્બર
13 જી.સી.સી./સ્ટેનો ડિસેમ્બર
14 માધ્ય. શિષ્યવ્રંતિ ડિસેમ્બર
 
 
 
Text