જ્ઞાન સપ્તાહ
શાળા વિકાસ સંકુલ
સ્‍વામી વિવેકાનંદ શાળા વિકાસ સંકુલ
કલ્‍૫ના ચાવલા શાળા વિકાસ સંકુલ
સરદાર વલ્‍લભભાઈ ૫ટેલ વિકાસ સંકુલ
 
User Information
Access IP: 54.225.17.239
Total Visits: 585995
Online Users: 2
 
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
ડાઉનલોડ
શૈક્ષણિક યોજનાઓ
 
 
સુવિચાર
 
Love is the only reality and it is not a mere sentiment. It is the ultimate truth that lies at the heart of creation.
- Rabindranath Tagore
School Login
User name :
Password :
Enter Code :
Code :
સુસ્વાગતમ્

સુજ્ઞ મહાશય,

      અમારા જિલ્લાની 'જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીની' વેબ સાઇટ ની મુલાકાત લેવાં બદલ આનંદ અનુભવીએ છીએ. આ વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ મહિતી આપશ્રીને ઉપયોગી થશે. તેવી આશા રાખીએ છીએ. આપશ્રીના કોઇ સુચન, અભિપ્રાય અમને navsarideo@gmail.com ઉપર email મોકલશો તો આનંદ થશે. બસ, અમારી વેબ સાઇટ ઉપર આપનું સ્વાગત છે.

જય શિક્ષણ, જય ભારત....
(કે એફ વસવા )
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, નવસારી.
મુખ્ય પાનુ | અમારા વિશે | સંકુલ | શાળાઓ | આંકડાકીય માહિતી| કામગીરીઓ | નવસારી વિશે | પ્રવૃત્તિઓ| સંપર્ક | ડાઉનલોડ
Copyright ©2010-2011 District Education Office, Navsari. Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, Ahmedabad