Text
Text
Text જ્ઞાન સપ્તાહ
તારીખ: શીર્ષક: વિષય:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »

ક્રમ તારીખ શીર્ષક વિષય ડાઉનલોડ
494724-01-2020પરીપત્રશાળામાં સમર્પણ ધ્યાનનો કાર્યક્રમ રાખવા બાબતેcircular_5189.pdf
494623-01-2020પ્રતિ,આચાર્ય શ્રી તમામવંદે ગુજરાત ચેનલ ન-૯થી ૧૨ પર સ્ક્રોલીંગ કરવા બાબતcircular_5188.pdf
494522-01-2020પરીપત્રપ્રખરતા શોધ કસોટીcircular_5187.pdf
494422-01-2020બિનસરકારી મા. અને ઉ.મા.શાળાપગારબીલના ડેટા રજુ કરવાcircular_5186.pdf
494322-01-2020બિનસરકારી મા.શાળા અને ઉ.મા.શાળાઉચ્ચતર પગાર ધોરણ બાબતcircular_5185.pdf
494221-01-2020પરીપત્રCelebration of National Girl Child Daycircular_5184.pdf
494121-01-2020જિલ્લાની તમામ શાળાઓકાર્યાલય આદેશcircular_5183.pdf
494021-01-2020જિલ્લાની તમામ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓવર્ષ - ૨૦૧૯-૨૦ ગ્રાન્ટની જરુરીયાતની વિગતો રજુ કરવા બાબતcircular_5182.pdf
493920-01-2020પરીપત્રરાષ્ટ્રીય મતદાતા દિન ૨૦૨૦circular_5181.pdf
493818-01-2020બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓગુજરાત ગ્રંથાલય સેવા સંઘના ૩૫ માં ગ્રંથાલય પરિસંવાદ - ૨૦૨૦ અંગેcircular_5180.pdf
493718-01-2020પરીપત્રગુજકેટ-૨૦૨૦ ની પરીક્ષાના આવેદનપત્ર ભરવા બાબતેcircular_5179.pdf
493618-01-2020યાદી મુજબની શાળાઓખાલી જ્ગ્યાઓ અંગે અદ્યતન વિગતો રજુ કરવા બાબતcircular_5178.pdf
493518-01-2020પરીપત્રહેલ્થ અને ન્યુટ્રીશીયન વિષય પર તજજ્ઞ તરીકે આમંત્રીત કરવા અંગેcircular_5177.pdf
493418-01-2020ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબતcircular_5176.pdf
493318-01-2020ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓકન્યા ફી ગ્રાન્ટcircular_5175.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N › L »
 
 
 
Text